Reklamační řád

Vážení návštěvníci  farmářských trhů,

dovolte abychom vás stručně seznámili s postupem, který můžete uplatnit, pokud by nastala situace, že jste nespokojeni se zbožím, které jste pořídili na některém z farmářských trhů.

V prvé řadě, trh se v principu nijak neliší od jiných obchodů, kde nakupujete, a vy zde máte plná zákaznická práva ať již jde o zboží, o jednání prodejců, o záruky na zboží apod. Za své zboží jsou plně odpovědní prodejci, u kterých také můžete reklamaci uplatňovat. Udělejte tak neprodleně přímo u nich a požadujte výměnu vadného zboží nebo vrácení peněz.

Předem bychom rádi uvedli, že reklamace zakoupeného zboží se obecně řídí občanským zákoníkem, a protože jedním z důvodů proč vyhledáváme farmářské trhy je fakt, že potraviny jsou čerstvé a neobsahují konzervanty, očekávejte, že zboží bude z velké části určeno k rychlé spotřebě. Věnujte proto pozornost zejména jeho teplotnímu režimu. Na našich trzích je obvykle možnost koupit si termotašku a nebo termobox pro transport zboží do stabilních domácích podmínek.

Prodejce nese primární odpovědnost za bezpečnost potravin na trhu a proto je povinen zejména u potravin, které nelze bezpečně skladovat při pokojové teplotě, u chlazených a zejména u mražených potravin, zajistit aby nebyl porušen studený řetězec. Prodejce je rovněž povinen chránit potraviny před možnou kontaminací.

Podle našich norem u potravin musí být udržovány teploty:

+7º C maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře

+4º C maso drůbeže, králíků a drobné zvěře

+3º C pro vnitřnosti

+5º až 18º C pro vejce – nekolísavá teplota

+4º až  8 ºC mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené

/UHT = mléčný výrobek ošetřený šokovým zahřátím na teplotu kolem 150º C po dobu několika málo vteřin. Dojde tak ke zničení většiny bakterií a zárodků, které se v mléčném výrobku přirozeně vyskytují./

0º C čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu).

Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

U balených potravin (maso, uzeniny, mléčné výrobky, balené pečivo ap.) by mělo být na obalu uvedeno doporučené datum spotřeby, většinou s uvedením pokynu pro skladování, např. uchovejte v chladu (rozumí se v teplotě do 5° C). Doporučujeme Vám abyste neoznačené zboží zásadně odmítali. Pokud by se přeci jen stalo a zboží, které koupíte nebylo označeno, je lhůta ze zákona pro reklamaci 8 dnů od koupě. Ale i tak platí, že zboží musí být celou dobu uloženo podle charakteru v lednici nebo na suchém chladném místě a transport z místa koupě např. do domácí lednice bude trvat jen minimální dobu, nejlépe v termo tašce či jiném podobném obalu či zařízení.

Protože na trhu se v naprosté většině jedná o prodej potravin, je důležité si uvědomit, že zejména u rychle se kazícího se zboží je záruka omezená na 24 hodin a to za předpokladu, že jsou uloženy ve vhodném prostředí (maso, uzeniny, mléčné výrobky apod. v teplotě viz výše,  pečivo v suchu a chladu, řezané květiny ve vodě apod.). Pozdější reklamace by proto neměla smysl.

A ještě důležité pojmy:

Doba použitelnosti – je konečné datum. Po vypršení doby použitelnosti  nelze již potraviny prodávat a uvádět do oběhu.  Jde o potraviny epidemiologicky rizikové a rychle se kazící a na obalu jsou značené většinou, spotřebujte do:  datum

Doba minimální trvanlivosti (MT) – i po datu ukončení MT lze potravinu prodávat a uvádět do oběhu. Takové potraviny je nutné uchovávat odděleně, za sníženou cenu a s písemným upozorněním pro spotřebitele, že se jedná o zboží s prošlou dobou minimální trvanlivosti.

Zejména u ovoce, zeleniny, květin, bylinek a podobně si můžete vybírat nejen očima a doporučujeme Vám věnovat výběru zboží důkladnou pozornost. Prodejci zde jsou většinou velmi ochotní, rádi se s vámi podělí o svá doporučení a informace. Pokud máte zájem, téměř všichni Vám rádi dají ochutnat.

Pokud by s reklamací zboží nastaly problémy, můžete se obrátit na správce trhu, který Vám podá potřebné informace. Spojení najdete na Tržním řádu, který je na každém trhu vyvěšen. Naše zkušenost pokud jde o reklamace na trzích je však pozitivní, zatím jsme nezaznamenali případ, kdy by nedošlo mezi zákazníkem a prodejcem k přátelské domluvě. Od našich prodejců vyžadujeme vždy slušné a pozitivní jednání. Předpokládáme, že s podobným přístupem uspějete i vy.

Pokud byste přeci jen měli potřebu nám sdělit nějakou svoji zkušenost, dobrou či špatnou, neváhejte nám napsat na info@platany a hlavně nám sdělte místo trhu, datum a jméno či IČ prodejce.