O nás

Založili jsme se v roce 2010 jako občanské sdružení Pod platany (nyní zapsaný spolek), abychom mohli prakticky rozvíjet myšlenku farmářských trhů. Podíleli jsme se na vzniku prvního velkého trhu v Praze (na Vítězném náměstí), založili jsme krásný a velký farmářský trh v zeleném parku kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, vybudovali jsme dostupné a praktické farmářské trhy na stanicích metra Rajská zahrada a Černý Most, a rozběhli jsme jako svého druhu komunitní experiment sobotní farmářský trh na Spořilově, kam dochází nejen místní ale i lidé z širšího okolí, aby zde kromě nákupu poseděli, potěšili se dobrou sklenkou i kávou, najedli se a poslouchali hudbu či se pobavili nějakou jinou akcí podle programového kalendáře.

Jsou za námi stovky trhů, při kterých jsme tvrdě pracovali, sbírali zkušenosti a zároveň jsme se bavili. Pevně totiž věříme tomu, že tato činnost má hlubší smysl, že je užitečná jak pro malé zemědělce (a zpracovatele potravin), tak i pro širokou veřejnost, protože lidé si stále více začínají uvědomovat význam hesla „co jíte, tím se stáváte“. Víme přece všichni, že situace na poli kvality a nezávadnosti potravin v Čechách není jednoduchá ani dobrá.

Jde nám ale nejen o zásobování občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami, ale i o to aby se na český jídelní stůl vrátily zejména lokální a regionální přírodní produkty. Aby čeští zemědělci měli ekonomický zájem na rozšiřování malovýroby kdysi vyhlášených plodin a produktů, protože není žádný důvod proč by naše příroda nemohla poskytovat lidem, stejně kvalitní nabídku, jako je tomu v Rakousku, Německu a v dalších zemích našeho geopásma.

Naším cílem je i to aby se díky trhům lidé víc přiblížili přírodě, aby pochopili, že příroda není automat na výrobu a výdej potravin, aby znovu začali vnímat a chápat přírodní cykly, kterým se podřizuje zemědělská sezóna i náš život.

A také bychom si moc přáli, aby se trhy staly součástí nového společenského prostoru, který vedle prodeje zemědělského zboží slouží i setkávání a komunikaci lidí. Chceme, aby trhy oživily městská centra i menší lokality a aby se díky jim dávaly dohromady komunity lidí, nyní atomizovaných a někdy i ztracených v městských aglomeracích.